KSEBOA - KSEB Officers' Association

Friday
Apr 20th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home വാര്‍ത്തകള്‍ സമ്മേളനങ്ങളിലേക്ക്

സമ്മേളനങ്ങളിലേക്ക്

PDF
Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
B Pradeepകെ.എസ്.ഇ.ബി.ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ വാര്‍ഷിക സമ്മേളനം 2011 നവംബര്‍ 26,27 തീയതികളില്‍ കൊല്ലത്തുവച്ചു നടക്കുകയാണല്ലോ. ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായി സെപ്റ്റംബര്‍ , ഒക്ടോബര്‍ മാസങ്ങളിലായി ജില്ലാ സമ്മേളനങ്ങളും നടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ പരമാധികാരസഭയാണ് വാര്‍ഷിക സമ്മേളനം. സമ്മേളന കാലയളവിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി വരുംകാല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ദിശ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള പൂര്‍ണ്ണ അധികാരം വാര്‍ഷിക സമ്മേളനത്തിനാണ്. സംഘടനയുടെ രൂപീകരണ പ്രമേയത്തിനനുസൃതമായി നമ്മുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തിപ്പോകുന്നതിലും പാളിച്ചകളില്ലാതെ സംഘടനാ സംവിധാനം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും സമ്മേളനങ്ങള്‍ക്കുള്ള പങ്ക് ഏറെ വലുതാണ്. വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളില്‍ അംഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമെന്തെന്നറിയാനും അവ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംഘടനാനയം രൂപപ്പെടുത്താനുമുള്ള വിപുലമായൊരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയാണ് വാര്‍ഷിക സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ സാദ്ധ്യമാകുന്നത്. ഇത് സാര്‍ത്ഥകമാക്കുന്നതില്‍ മുഴുവന്‍ സംഘടനാംഗങ്ങളുടേയും പങ്കാളിത്തവും സജീവമായ ഇടപെടലും സമ്മേളനങ്ങളിലുണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്.

വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിലെ ഓഫീസര്‍മാരില്‍ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നമ്മുടെ സംഘടനാംഗങ്ങളാണ് 2844 അംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ നമുക്കുള്ളത്. വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതില്‍ നല്ല നിലയില്‍ ഇടപെടാന്‍ കഴിയുന്നതിലും ഈ സംഘടനാശേഷി നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. സംഘടനാപരമായ ഈ കരുത്ത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്.

വൈദ്യുതി മേഖലയില്‍ ദേശവ്യാപകമായി നടപ്പാക്കി വരുന്ന ഉദാരവല്‍ക്കരണ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ ഉദ്ദേശിച്ച നേട്ടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നുമാത്രമല്ല ഈ മേഖലയില്‍ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പരിഷ്കരണങ്ങളുടെ പ്രയോക്താക്കള്‍തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ നയങ്ങളില്‍ തിരുത്തൊന്നും വരുത്താന്‍ ഭരണാധികാരികള്‍ തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഇത്തരം നയങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ ചെറുത്തുനില്പ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതില്‍ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായി ഇടപെടാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിനെ ഒറ്റ സ്ഥാപനമായി പൊതുമേഖലയില്‍ നിലനിര്‍ത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കാര്യക്ഷമത ഉയര്‍ത്തി കേരളത്തിന്റെ ബദല്‍ നയം രാജ്യത്തിനാകെ മാതൃകയായി ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നതിനും നമുക്ക് നല്ല പങ്കു വഹിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെത്തുടര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാരിലുണ്ടായ മാറ്റം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വൈദ്യുതി മേഖല സംബന്ധിച്ച നിലപാടില്‍ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നതിലും നമ്മുടെ സംഘടനാശേഷിയും നാം നടത്തിവന്നിട്ടുള്ള പ്രചരണ പരിപാടികളും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥിതിയില്‍ മാറ്റം വരാതെ പോകാന്‍ സംഘടനയുടെ കരുത്തും സജീവതയും ഏറെ പ്രധാനമാണ്. ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഫലപ്രദമായി നിറവേറ്റാനുതകുന്ന തീരുമാനങ്ങള്‍ സമ്മേളനങ്ങളിലുണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്.

വൈദ്യുതി ഉല്‍പ്പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക, പ്രസരണ വിതരണ ശൃംഖലകള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, താങ്ങാവുന്ന നിരക്കില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും വൈദ്യുതി എത്തിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോര്‍ഡിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഫലപ്രദമായി ഇടപെടാനും മുന്നോട്ടുപോകാനും നാം എക്കാലത്തും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി മൌലീകവാദമടക്കമുള്ള നിരവധി തടസ്സങ്ങള്‍ ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട.്
ഇത്തരം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങള്‍ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി മുറിച്ചുകടക്കുക എന്നതാണ് നാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നയം. അതിരപ്പള്ളി ജല വൈദ്യുതി പദ്ധതി, ചീമേനി താപനിലയം, കൂടംകുളം പദ്ധതിയില്‍ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള 400 കെ.വി. ലൈന്‍ നിര്‍മ്മാണം എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ പദ്ധതികളേയും എതിര്‍ക്കുന്ന സമീപനമാണ് ചില കോണുകളില്‍ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ പൊതുവികസനത്തിന് വൈദ്യുതി ഉല്‍പ്പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാതെ കഴിയില്ല. എന്നാല്‍ ഉല്‍പ്പാദന പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കാനോ പുറത്തുനിന്നുള്ള വൈദ്യുതി കേരളത്തിലെത്തിക്കാനുതകുന്ന ലൈനുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനോ അനുവദിക്കില്ലെന്നതാണ് പരിസ്ഥിതി മൌലിക വാദികളുടെ സമീപനം.

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം പദ്ധതികളും ആവശ്യമാണെന്നും പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദപരമായി പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കാനാവുമെന്നുമുള്ള സന്ദേശം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാന്‍ നാം തീരുമാനിച്ചു. ഇതില്‍ വലിയൊരളവ് മുന്നോട്ടുപോകാനും നമുക്കു കഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ആശങ്ക പരത്തി പദ്ധതികള്‍ക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആശയങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളെക്കാള്‍ ഏറെ വലുതാണെന്നത് ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വിപുലപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നമ്മെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

അഴിമതി സമൂഹത്തിന്റെ സര്‍വ്വ മേഖലകളേയും ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാമുള്ളത്. കോര്‍പ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് ലോബികളുടെ താല്‍പര്യാര്‍ത്ഥം നടപ്പാക്കി വരുന്ന സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ നടപടികള്‍ അഴിമതിക്കണക്കുകള്‍ ദുര്‍ഗ്രാഹ്യമായത്ര വലുതാക്കിയിരിക്കുന്നു. അഴിമതി വിരുദ്ധ ‘ബ്രാന്റ് ' സമരങ്ങളാകട്ടെ അഴിമതിയുണ്ടാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ഉപാധികളായി മാറുകയുമാണ്. ഇത്തരം പരിമിതികള്‍ സ്വാധീനിക്കാത്ത കരുത്തുറ്റ അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതില്‍ നമുക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്.

സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരം സമകാലിക പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ചര്‍ച്ചചെയ്യപ്പെടുന്ന വിപുലമായൊരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മുടെ സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ നടക്കേണ്ടത്. നമുക്കതിന് തയ്യാറെടുക്കാം.

 

Add comment


Security code
Refresh

Random Videos

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: Power Quiz 2015 Final - Part-1

Latest Comments

Banner

Reference Book

 

Reference Book on Power

Electrical Engineering-- D' 1/4 Size Hard bound-- 1424 Pages-- Just Rs.1000/- only &n...

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday873
mod_vvisit_counterYesterday5428
mod_vvisit_counterThis Month88585
mod_vvisit_counterLast Month123110

Online Visitors: 55
IP: 107.22.48.243
,
Time: 03 : 33 : 12